FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

शोक वक्तव्य

दस्तावेज: 

सूचना !

दस्तावेज: 

जरुरी सूचना !

दस्तावेज: 

कोरोनासँग जुध्न र नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको गतिविधिहरु

  1. हाल गाउँपालिकाले ८० लाखको विपद् कोष व्यवस्थापन गरेको छ ।
  2. प्रत्येक वडामा १०/१० जनाको दरले पाँचै वटा वडाहरुमा स्वयंसेवकहरु परिचालन गरिएको ।
  3. २०७६/१२/१६  देखि पन्ध्र शैय्याको क्वारेन्टाईनको व्यवस्थापन र सञ्चालन गरिएको ।

गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित १५ शैय्याको क्वारेन्टाईन

हाल गाउँपालिकामा पन्ध्र शैय्याको क्वारेन्टाईनको व्यवस्था गरिएको र पाँचै वटा वडामा क्रमिकरुपमा कम्तिमा ५/५ शैय्याको क्वारेन्टाईनको व्यवस्था गरिँदै ।

Notice

दस्तावेज: 

सूचना !

दस्तावेज: 

आवेदन फारम

दस्तावेज: 

जानकारी