FAQs Complain Problems

समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरखास्त फाराम ७९/८० 12/11/2022 - 13:27 PDF icon दरखास्त फाराम.PDF
जिम्मेवारी तोकिएको बारे । ७९/८० 08/16/2022 - 15:32 PDF icon IMG_0002.pdf
Migration Application Form ७७/७८ 06/16/2021 - 14:13 PDF icon Migration Application Form.pdf
Marriage Application form ७७/७८ 06/16/2021 - 14:13 PDF icon Marriage Application form.pdf
Divorced Application Form ७७/७८ 06/16/2021 - 14:12 PDF icon Divorced Application Form.pdf
Death Application Form ७७/७८ 06/16/2021 - 14:11 PDF icon Death Application Form.pdf
Birth Application Form ७७/७८ 06/16/2021 - 14:10 PDF icon Birth Application Form.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण भएका लाभग्राहीहरुको सुची ७७/७८ 06/16/2021 - 14:09 PDF icon सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण भएका लाभग्राहीहरुको सुची.pdf
सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण फारम ७७/७८ 06/16/2021 - 14:08 PDF icon सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण फारम.pdf
सामाजिक सुरक्षा नयाँ निबेदन ७७/७८ 06/16/2021 - 13:53 PDF icon सामाजिक सुरक्षा नयाँ निबेदन.pdf