FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
टेक बहादुर बुढथापा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन tekbbudthapa@gmail.com 9858322183
तप्तराज उपाध्याय लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा taptaupadhyay02@gmail.com 9858421030
डा‍. सुरज गुरुङ पशु विकास अधिकृत कृषि तथा पशु सेवा शाखा vetsurajgrg@gmail.com 9851224635
विष्णु प्रसाद आचार्य शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा bacharya36@gmail.com 9860292606
नवल किशोर महतो स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा nawalkishormahato17@gmail.com 9841058565
चित्रदेव दाहाल सूचना अधिकारी योजना शाखा chitradevd@gmail.com 9849296052
काशि प्रसाद दहाल अधिकृत प्रशासन शाखा 9851207877
आशिष मिश्र इन्जिनियर प्राविधिक aacs4020@gmail.com 9849323458
दिपेन्द्र प्रसाद सुवेदी प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा
राजकुमार घर्तिमगर सहायक तह पाँचौं गाउकार्यपालिका ९८६१९९०१६३
विष्णु बगाले सहायक तह पाँचौं आर्थिक प्रशासन शाखा brishbha@gmail.com 9840540771
मधुसुधन उपाध्याय आन्तरिक लेखा परिक्षक आर्थिक प्रशासन शाखा msumadhu83@gmail.com 9844812346
राधा पाण्डे सहायक तह पाँचौं शिक्षा शाखा 9846269779
संजयलाल लामा ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा
नविना न्यौपाने सहायक महिला विकास निरिक्षक महिला तथा बालबालिका npnabina@gmail.com 9843297694
दिपा चौहान सहायक तह चौथो योजना dc46506@gmail.com 9840413017
कबेल घलान कम्प्युटर अपरेटर गाउकार्यपालिका unique1kabel1@gmail.com 9843003955