FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
विकाश शर्मा रिजाल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कार्यालय प्रमुख bikash.rijal@nepal.gov.np 9851311077
तप्तराज उपाध्याय लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा taptaupadhyay02@gmail.com 9858421030
डा‍. सुरज गुरुङ पशु विकास अधिकृत पशु सेवा शाखा vetsurajgrg@gmail.com 9851224635
विष्णु प्रसाद आचार्य शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा bacharya36@gmail.com 9860292606
नवल किशोर महतो स्वास्थ्य संयोजक nawalkishormahato17@gmail.com 9841058565
चित्रदेव दाहाल सूचना अधिकारी योजना शाखा chitradevd@gmail.com 9849296052
काशि प्रसाद दहाल अधिकृत प्रशासन शाखा 9851207877
उज्जवल खतिवडा इन्जिनियर प्राविधिक शाखा ujjwalkhatiwada917@gmail.com
दिपेन्द्र प्रसाद सुवेदी प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा
राजकुमार घर्तिमगर सहायक तह पाँचौं गाउकार्यपालिका ९८६१९९०१६३
गोकुल खड्का खा.पा.स.टे. प्राविधिक शाखा 9841210279
विष्णु बगाले सहायक तह पाँचौं आर्थिक प्रशासन शाखा brishbha@gmail.com 9840540771
मधुसुधन उपाध्याय आन्तरिक लेखा परिक्षक आर्थिक प्रशासन शाखा msumadhu83@gmail.com 9844812346
राधा पाण्डे सहायक तह पाँचौं शिक्षा शाखा
पल्लब श्रेष्ठ सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा
संजयलाल लामा ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा
अस्वस्थामा अर्याल ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा
दिपा चौहान सहायक तह चौथो योजना dc46506@gmail.com
कबेल घलान कम्प्युटर अपरेटर गाउकार्यपालिका unique1kabel1@gmail.com 9843003955