FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७८/७९ 08/26/2021 - 14:24

१० वेडको आधारभुत अस्पतालको वोलपत्र संशोधन सम्बन्धमा ।

७७/७८ 07/13/2021 - 11:39 PDF icon CamScanner 07-12-2021 21.21.15.pdf

आधारभुत अस्पतालको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 06/14/2021 - 12:42

कोन्ज्योसोम प्रतिमा निर्माणको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयपत्रको सूचना ।

७७/७८ 06/09/2021 - 09:57

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

७७/७८ 06/09/2021 - 00:00 PDF icon CamScanner 06-21-2021 17.04.04.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने जानकारी सम्बन्धमा ।

७७/७८ 06/01/2021 - 13:28

पाइप खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 05/31/2021 - 10:23

माने मुर्ति र गजुर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७७/७८ 05/26/2021 - 18:10 PDF icon माने मुर्ति खरिद सम्बन्धी आसयको सूचना.pdf

अफिस सामान र फर्निचर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्रको सूचना ।

७७/७८ 05/20/2021 - 09:30 PDF icon invitation for bids docsSQ furniture.pdf

शंखु छोर्देको लागि आवश्यक माने मुर्ति र गजुर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्रको द्रोश्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

७७/७८ 05/06/2021 - 07:42

Pages