FAQs Complain Problems

आ.व. २०८१।०८२ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना ।

आ.व. २०८१।०८२ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने सम्बन्धी  सूचना ।

आर्थिक वर्ष: