FAQs Complain Problems

७७/७८

स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

भुक्तानी सम्बन्धमा ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री मिङ्गमा लामा ज्यूले मितिः२०७८।०३।१० गते आठौं गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट बक्तब्य ।

Pages