FAQs Complain Problems

समाचार

७६/७७

गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित १५ शैय्याको क्वारेन्टाईन

हाल गाउँपालिकामा पन्ध्र शैय्याको क्वारेन्टाईनको व्यवस्था गरिएको र पाँचै वटा वडामा क्रमिकरुपमा कम्तिमा ५/५ शैय्याको क्वारेन्टाईनको व्यवस्था गरिँदै ।

अत्यन्त जरुरी सूचना

दस्तावेज: 

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

दस्तावेज: 

Pages