ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक एेन ७५/७६ 03/07/2019 - 15:26 PDF icon आर्थिक एेन.pdf
शिक्षा कार्यविधि 2074 ७५/७६ 12/27/2018 - 14:03 PDF icon शिक्षा कार्यविधि 2074.pdf