कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
विकास शर्मा रिजाल प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन bikashrijal423@gmail.com 9858081777
डा‍. सुरज गुरुङ पशु विकास अधिकृत पशु सेवा शाखा vetsurajgrg@gmail.com 9851224635
चित्रदेव दाहाल सूचना अधिकारी chitradevd@gmail.com 9849296052
राजकुमार घर्तिमगर नायब सुब्बा गाउकार्यपालिका ९८६१९९०१६३
कबेल घलान कम्प्युटर अपरेटर गाउकार्यपालिका unique1kabel1@gmail.com 9843003955