राजकुमार घर्तिमगर

Image: 

Designation:

फोन: 
९८६१९९०१६३
Section: 
गाउकार्यपालिका

रोम बहादुर महत

Image: 
ईमेल: 
rommahat@gmail.com
फोन: 
9851164400
Section: 
गाउकार्यपालिका

मिङ्मा लामा

Image: 
ईमेल: 
lamamingma05@gmail.com
फोन: 
९८४३८३५९६५
Section: 
गाऊकार्यपालिका

Pages